Jubileumboek

Na bijna drie jaar voorbereiding en intensief speurwerk is het er dan toch van gekomen, het jubileumboek van de Groenlose Hengelsportvereniging. Het heeft de titel meegekregen .

De Grolse gracht, van verdedigingswerk tot viswater.

De-Grolse-gracht.jpgDe Grolse gracht, ooit aangelegd als onderdeel van de Grolse vestingwerken is thans een prachtig viswater waar het goed vertoeven is. De gracht die al heel wat legers "tijdelijk" heeft kunnen tegenhouden. Prins Maurits, Spinola en Prins Frederik Hendrik hebben met elkaar gemeen dat ze niet zonder slag of stoot de Grolse gracht al dan niet via de vestingbrug over hebben kunnen steken.

Er zijn in Nederland nog maar weinig vestingsteden die zich omringd weten door een natte gracht. Groenlo kan zich met zo'n monumentale gracht dus ook gelukkig prijzen. Een groot gedeelte van de stadsgracht is dan ook Rijksmonument.

Nadat tussen 1672 en 1674 het afbreken is begonnen van de vestingwerken en daarmee het gedeeltelijk dempen van de gracht kwam de gracht steeds meer in beeld als viswater. De Heren van de Magistraat (huidige gemeenteraad) eigenden zich het visrecht toe. De gewone man mocht niet vissen in de Grolse gracht. Hierin kwam verandering rond 1795 toen de Bataafse republiek een feit was. De Fransen die Nederland binnenvielen schaften de privileges waaronder het visrecht af voor de Heren van de Magistraat. Voortaan werd het visrecht 'verkocht' aan de hoogst biedende die uiteraard tegen betaling andere burgers in de gracht liet vissen. Maar de gracht slibde al maar meer dicht zodat van fatsoenlijk vissen bijna geen sprake meer was. Het duurde tot aan 1935 voordat een begin werd gemaakt met het uitbaggeren van de gracht in het kader van de werkverschaffing. (Inmiddels is Groenlo aangesloten op de riolering zodat de aangelanden niet meer lozen op de gracht). In 1938 werd de Groenlose Hengelsportvereniging opgericht door een aantal enthousiastelingen.

Dit jubileumboek is opdragen aan al die harde werkers die in de jaren dertig van de vorige eeuw de gracht hebben uitgebaggerd met de schop en de kruiwagen.  Was dit niet gebeurd, dan was waarschijnlijk de GHV niet opgericht en had Groenlo niet zo'n prachtig viswater.

Niet alléén over vissen.

Wat opvalt is dat sommige mensen denken dat het boek alléén over vissen gaat, maar dat is zeker niet het geval. Meer dan de helft van het boek gaat over de geschiedenis van de Grolse gracht begeleidt met vele prachtige oude foto's. Wees er snel bij. Het ideale verjaardagscadeau.

Bestel nu Jubileumboek: De Grolse gracht Van verdedigingswerk tot viswater.

Het prachtige boek bevat maar liefst 320 pagina's. Méér dan 500 foto's, kaarten en illustraties vertellen de geschiedenis van de Grolse gracht en de Groenlose Hengelsportvereniging.

Kortom, een echte aanrader.

De prijs: € 14,90 (incl. € 3,50 verzendkosten)

Hoe het boek te bestellen?

Maak € 14,90 over op rekening 1173.06843 t.n.v. "Jubileumboek GHV".
Mail ons even uw adresgegevens, en u krijgt het prachtige boek thuisgestuurd.

Grolse Grafte

 

Daor lig hee dan
Gewoon moar mooi te weazen
Umringd deur greun
En schependom
De Grolse grafte.

De vesting Grolle
Howal geen eiland,
Hee lig d'r wal um hen,
De Grolse grafte
Maor d'r is altied wal vertier
Is 't neet gunter,
Dan is 't zeker hier
Plezeer is d'r altied
An de Grolse grafte.

Zwanen zwemt doar,
Maor ok wal ganzen.

Zee bunt daor of ze komt
Doar onze pielendekes,
Ze gaot 'r met 'n eigen trepken
In de Grolse grafte
Tröppe vis bunt
Daor groot en klein,
Pakken laot ze zich
Nee zomaor,
Onderduken vindt ze völs te fijn

In de Grolse grafte
Vissers kiekt 'r naor vislientjes
Zoo holle wi'j 't dan ok maor.

Ne visakte kost
Maor 'n paar tientjes,
Probeer 't ok,
Vang vis of snook
Oet de Grolse grafte.

Jan Nales